​​​KV​ALITETSBEVIDST SPEDITIONSFIRMa

Hvad kan vi?

FORTOLDNING

Oplægning på midlertidigt oplag (MIO)

Fuldstændig fortoldning

Opsplitning af MIO

Standard fortoldninger

Oplæggelse på privat/offentligt toldoplag

Fortoldning fra privat/offentligt toldoplag

Fortoldning til passiv/aktiv forædling

Fortoldning med End-use bevilling

Midlertidig indførsel til test, udstilling og auktion

UDFØRSEL

Standard udførsler + med MRN Nr.

Udførsel fra privat/offentligt toldoplag

Udførsel efter passiv/aktiv forædling

Efterfølgende udførsel

Udførsel af DK for EU-firmaer

Udførsel af midlertidige indførsler efter test, udstilling og auktion

Midlertidig udførsel

​​

LAGERREGNSKAB

​Regnskab vedr. toldoplag 

EU-VAREKØB - INTRASTAT

Registrering af købsfakturaer

EU-VARESALG - INTRASTAT

Registrering af salgsfakturaer

ØVRIGE YDELSER

Ansøgning om EU-landbrugs-importlicens

Anmeldelse til Veterinærtilsyn (levende fisk)

Udstedelse af oprindelsescertifikat EUR-1

Udstedelse af EU-oprindelsescertifikat

Udstedelse af Landing Certificate

Udstedelse af ATA-Carnet

Korrektioner og ansøgninger om tilbagebetaling m.v.

Herboende agent for udenlandske firmaer (moms m.v.)

​​

TOXKLAR ApS  |  Næstvedvej 48, 4684 Holmegaard  |  Telefon: 46 43 22 44  |  E-mail: toxklar@toxklar.dk